Кои сме ние?

ЕКО – ЛОГИК е организација посветена на заштита и унапредување на животната средина, промовирање на современи еколошки практики во неформалното образование, како и промовирање на концептот на одржлив развој. Ние сме организација која со своето работење придонесува кон позитивни општествени промени. Нашата работа е насочена кон создавање на добро информирани и свесни генерации кои живеат по принципите на концепот на одржлив развој.

Повеќе за нас

Што работиме?

Неформално образование на деца, млади и возрасни во областа на одржлив развој, екологија, велосипедизам, морални вредности и квалитетен живот:

  • Креирање и воведување на алатки за подобрување на личниот развој;
  • Креирање дидактички материјали;
  • Креирање едукативни списанија;
  • Практични вежби со ученици;
  • Едукативни кампови
  • Подигнување на јавната свест и иницирање на позитивни општествени промени;
  • Организирање на обуки, настани, дебати, трибини, семинари и работилници.
  • Провајдер на обука “Аналитичар на одржлив развој”;
  • Консултантски услуги

Повеќе за нас

Аналитичар за одржлив развој

Обуката “Аналитичар на одржлив развој” е базирана на истоимената посебна програма за образование на возрасни, верифицирана од страна на Центарот за образование на возрасните и од Министерството за образование и наука...

Повеќе

Нашиот тим