Настани

Zavrshna Konferencija

Завршна конференција

На завршната конференција која се одржа на 18.06.2019 година во хотел Порта, беа презентирани резултатите од реализираниот проект

Работилница: Аналитичар на одржлив развој

На 07.03.2019 година се одржа работилница со крајни корисници, односно слушателите на обуката Аналитичар на одржлив развој.

Реализирани работилници за тестирање на едукативна алатка

На 17-ти април на Технолошко-металуршки факултет во Скопје и на 18-ти април на Машинскиот факултет во Скопје...

Студиска посета на Советот на Европа

Проектниот тим во периодот од 19-23 Септември 2018 година, беше во посета на Советот на Европа, во Стразбур, Франција.

Студиска посета - Австрија

Проектниот тим во периодот од 02-05 Мај 2018 година, оствари студиска посета во Грац и Трофајак, Австрија.

Студиска посета - Словенија

Проектниот тим во периодот од 27-29 јуни 2018 година оствари студиска посета во Словенија.

Студиска посета- Фондација Институт за Иновации од Варшава, Полска

На студиската посета во периодот од 3-ти до 5-ти април 2019 година, наш домаќин беше Фондацијата Институт за Иновации од Варшава, Полска.

Студиски посети

Слушателите на обуката Аналитичар на одржлив развој имаа можност одблиску да го увидат процесот на работа на Везе Шари, Тетово и ТИТАН Циментарница, Усје.