Тимот на Еко Логик

Нашиот тим

Nikola Neshkoski
Никола Нешкоски

Директор и ко-основач

Креатор на иновативни неформални наставни програми на тема: животна средина, транспорт, безбедност и здравје, одржливост...

Martin Petrushevski
Мартин Петрушевски

Ко-основач

Како долгорочен работник во областа на меѓународната соработка и одржливиот развој во рамките на невладиниот сектор...

Andrijana Zafirovska
Андријана Зафировска

Проектен координатор

Младински работник кој што активно се вклучува во имплементирање на проекти во насока на запознавање и едукација за...