Тимот на Еко Логик

Обучувачи

Martin Petrushevski
Мартин Петрушевски

Клучни компетенции за следните модули: стратегии за одржлив развој на микро и макро ниво; еколошка политика; еко иновации за одржлив развој; еко дизајн итн.

Andrijana Papikj Mancheva
Андријана Папиќ Манчева

Младински работник кој што активно се вклучува во имплементирање на проекти во насока на запознавање и едукација за...

Martin Petrushevski
Aнита Грозданов

Универзитетски професор во областа на животна средина и одржлив развој, раководител и учесник на проекти од програмите на ЕК,UNIDO, IAEA, NATO и UNESCO фондовите, иноватори и констулант за малите и средните претпријатија на програмата за технолошки развој на ФИТР- Фондот за Иновации и Технолошки Развој.

Andrijana Papikj Mancheva
Ана Лазаревска

Универзитетски професор во областа на заштитата на животната средина, одржливиот развој и енергетиката. Учесник на проекти финансирани од програмите на ЕК, UNIDO, NATO, DFG и US State Department. UNIDO и EUREM сертифициран експерт за енергетски менаџмент во согласност со ISO 50001, како и UNIDO сертифицран експерт за оптимизација на парни системи (SSO) и за оптимизација на системи со компримиран воздух (CASO).